Productieproces

   
1
> Ontvangst grondstoffen
2
> 1ste kwaliteitscontrole
3
> Stockage grondstoffen
4 > Reinigen van de tarwe
5
> Maalproces
6 > Mengen
7 > Verpakking
8 > Kwaliteitscontrole
9 > Vervoer
   
   
 

2. Eerste kwaliteitscontrole

Aan de vrachtwagens worden ter controle stalen genomen die geanalyseerd worden in ons volledig uitgerust labo.
De resultaten hiervan dienen te voldoen aan vooropgestelde normen.
Alle producten worden gecontroleerd op geur, smaak en kwaliteit via de verschillende labotoestellen.
De bekomen resultaten worden in ons kwaliteitssysteem bijgehouden.
   
MOLENS JOYE NV I Mandellaan 548 I 8800 Roeselare-Rumbeke I Tel. 051 / 20 12 77 I Fax 051 / 24 45 39