Productieproces

   
1
> Ontvangst grondstoffen
2
> 1ste kwaliteitscontrole
3
> Stockage grondstoffen
4 > Reinigen van de tarwe
5
> Maalproces
6 > Mengen
7 > Verpakking
8 > Kwaliteitscontrole
9 > Vervoer
   
   
 

7. Verpakking

Een volautomatische afzakinstallatie garandeert een hygiënische verpakking van de afgewerkte producten.
De hygiënenormen worden over het volldige productie- en verpakkingsproces strikt nageleefd.

   
MOLENS JOYE NV I Mandellaan 548 I 8800 Roeselare-Rumbeke I Tel. 051 / 20 12 77 I Fax 051 / 24 45 39